Op 25 januari 2020 organiseerden wij een Midwinterconcert in Goede Rede in Almere. Het was een boeiend en afwisselend programma met geweldige musici en een geweldige opbrengst van maar liefst € 1500,- voor het project ‘Koken maakt sterk’ van het Oranjehuis in Almere.

De Oranje Huizen zijn onderdeel van de Blijf Groep. Zij bieden hulp aan slachtoffers bij alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Er wordt gewerkt aan acute veiligheid, aan oplossingen en een toekomst zonder geweld.

Soroptimistclub Almere zet zich in voor meisjes en vrouwen, wereldwijd. Met fundraising ondersteunen we actief lokale, nationale en internationale projecten, die aansluiten bij de Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties en de doelstellingen van Soroptimist International.

Vrouwen bundelen hun krachten voor het goede

Soroptimistclub Almere bestaat uit “vogels van diverse pluimage”, verbeeld in ons logo en ook het thema tijdens onze inauguratie. Maatschappelijke betrokkenheid, hartelijkheid, vriendschap en verbinding staan hoog in ons vaandel.

Soroptimistclub Almere is opgericht op 6 september 1997 en heeft op dit moment zo’n 30 leden die in Almere werken of wonen.

Jaarthema 2019-2020: ACTIE

Juni 2020: verkoop van pioenrozen voor School for Justice.

Afbeelding van Jill Wellington via Pixabay

.